Sandtherapy

Välkommen till 

Beteendeanalys och terapi

Vi analyserar och studerar ditt beteende, beteende är allt en person gör som kanobserveras och mätas.

Welcome to

Behavior analysis and therapy

We analyze and study your behavior, behavior is everything a person does that can be observed and measured.

Καλωσήρθες στο

Ανάλυση συμπεριφοράς και θεραπεία

Αναλύουμε και μελετάμε τη συμπεριφορά σας, η συμπεριφορά είναι ό,τι κάνει ένας άνθρωπος που μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί.

Participation Declaration, click here.

Sandleksterapi

I Sandplay-metoden skapar klienten representationer i en behållare med sand, med hjälp av miniatyrer som klienten väljer från en hylla.

Sand play therapy

In the Sandplay method, the client creates representations in a container of sand, using miniatures that the client selects from a shelf.

Θεραπεία παιχνιδιού στην άμμο

Στη μέθοδο Sandplay, ο πελάτης δημιουργεί παραστάσεις σε ένα δοχείο με άμμο, χρησιμοποιώντας μινιατούρες που ο πελάτης επιλέγει από ένα ράφι.