Frisk Kropp och Själ

Sandtheraphy

Beteendeanalys och terapi

Vi analyserar och studerar ditt beteende, beteende är allt en person gör som kan observeras och mätas.

Sanden som berättar det vi själva inte alltid vågar eller kan säga

Beteendeanalys och terapi

Vi analyserar och studerar ditt beteende, beteende är allt en person gör som kan observeras och mätas.

Maria Christou Sandterapi/-therapy

 

Jag hjälper individer, par och familjer att se glädjen och upptäcka eller återupptäcka meningen i livet.  

 

För så är det med livet; det kan ta oss in i skeenden där gamla erfarenheter blir hinder som förstör det som vi får vara med om, det som egentligen skulle kunna vara rent magiskt.

 

Med den egna inneboende kreativiteten som verktyg, hjälper jag dig att se samband och hitta just dina nycklar och uttryck så att du i framtiden ska kunna läka dig själv och leva livet fullt ut. Du kommer då att på egen hand kunna hantera svårigheter, motgångar och sorger på vägen. 

 

Psykoterapi är ett sätt att säga till dig själv att du är viktig

 

Psykoterapikan vara tidskrävande och kräver en egen insats, eftersom "obehagliga"känslor och tankar dyker upp längs vägen. Psykoterapi ger dock fördelarpå längre sikt. Att känna till och hantera grundorsakerna till sinakänslomässiga eller psykiska problem ger inte bara lindring utan ger ocksåredskapen att kunna undvika liknande situationer i framtiden. 

Psykoterapi lär också ut färdigheter att hantera känslor ochgradvis förändra beteenden som står i vägen för välmåendet.

Varför psykoterapi och inte medicinering?

Psykoterapi är ett sätt att säga till dig själv att du är viktig


Tanken på att kunna lösa sina problem genom att ta rätt medicin varje dag kan låta tilltalande, och jag önskar att den var det. Mentala och känslomässiga problem har vanligtvis flera orsaker, och medicinering är inte ettuniversalmedel. Det kan "lindra" symtomen, men det kan också ha biverkningar och botar ofta inte problemet helt.

Psykoterapi kan vara tidskrävande och inte utan egna svårigheter,eftersom "obehagliga" känslor och tankar dyker upp längsvägen. Psykoterapi ger dock långsiktiga fördelar och stöd. Attkänna till och hantera grundorsakerna till ens känslomässiga eller mentalaproblem ger inte bara lindring utan beväpnar också personen för att undvika liknande situationer i framtiden. 

Psykoterapi lär också ut färdigheter relaterade till att hantera känslor och gradvis förändra beteende.


I sandterapin använder vi oss av alla de fyra elementen - ljus, vatten, värme och sand - och

 Carl Jung.

För det är med hans vetenskapligt beprövade arbete kring oss människor, och hur rätt lika varandra vi faktiskt är, som vi stegvis får fram symbolerna för vad som är viktigt i just ditt liv.

 

Vi låter dessa symboler berätta för oss det som vi behöver veta, och i samma stund blir det omöjliga plötsligt möjligt.

  

I en del förskolor har man plockat bort traditionella leksaker och ersatt dem med olika rum där barnen får bygga och skapa i olika material. Förutom att barnen slutat bråka om samma leksaker hände också något mycket oväntat: den språkliga utvecklingen sköt i höjden.

 

Barnen ville leka in varandra i lekarna, och i samma stund som vi vill berätta, så uppstår kommunikation.

 

Precis så gör sanden med oss både små och stora barn.


Sanden som berättar det vi själva inte alltid vågar eller kan säga

Om oss

Låt oss växa tillsammans

Maria A.Christou

Jag är konstpsykoterapeut vars huvudämne är Rådgivningspsykoterapi för barn och vuxna.

Jag är specialiserad på behandling och rådgivning av barn, vuxna och familjer , med metoderna konstterapi och sandleksterapi.

Dessa två metoder kan användas i kombination med Counselling Psykoterapi för att maximera terapeutiska resultat.

Jag tog min magisterexamen i uttrycksfull psykoterapi 2000 från Lesley University, Cambridge, USA.

Sedandess har jag arbetat i mer än tio år som konstterapeut i USA, Grekland, Sverigeoch övriga Europa. Vi kommer att utveckla vårt koncept genom vårt nätverk avsamarbetspartners samt på plats genom event, workshops samt familjeretreats iGrekland.DOROTHEA TSOUROU


Jaghar arbetat som volontär i olika strukturer i staden och jag har deltagit i ettflertal seminarier med olika ämnen om åldersgruppen barn och tonåringar. Undermina grundutbildningar genomförde jag min praktik vid det psykologiskalaboratoriet vid Institutionen för psykologi vid Aristoteles universitet iThessaloniki, närmare bestämt i studiet av kognitiva funktioner ochbedömningsmetoder hos personer med mild kognitiv funktionsnedsättning. Därutbildade jag mig i administrering av metakognitiva verktyg förneurodegenerativa störningar. Sedan deltog jag i forskning om bedömning avnivån på metakognitiva processer och interventioner för att stärka dem.

VUXNA
För vuxna är den tillfälliga "bypass" av språk som uppnås när man uttrycker sig genom Sandplay användbar eftersom det ger en möjlighet att gå bort från alla invanda sätt att tänka kring de frågor som berör oss, och att komma åt vår inre värld mer direkt.


Barn
Förbarn verkar Sandplay-metoden lockande, eftersom det är en typ av lek som barnetfinner naturligt. Men det ger samtidigt möjlighet att övervinnasvårigheten barnet har att förstå och svara på frågor om sina känslor ellerförklara hur det mår med tillräcklig precision. Visuell

terapi


Visuellterapi  är den terapeutiska användningen av konst (teckning, målning,etc.). Den lämpar sig för människor som upplever psykisk ohälsa eller sökerinre utveckling. Bildkonsten används som ett kommunikationsmedel och kombinerasmed klassisk rådgivning och psykoterapi. Det är inte nödvändigt att hafärdigheter i teckning eller målning för att delta i konstterapi.

Skicka ett meddelande

 
 
 
 

Kontakta oss

Psykolog Thessaloniki


Beteende analys och terapi

Vi analyserar och studerar ditt beteende, beteende är allt en person gör som kan observeras och mätas.