Sand Terapi

FAKTA OM SAND TERAPI

IMPROVING HEALTH + IMPROVING LIFE

Vad är Sandplay

Sanden som berättar det vi själva inte alltid vågar eller kan säga

 

I sandterapin använder vi oss av alla de fyra elementen - ljus, vatten, värme och sand - och Carl Jung.

För det är med hans vetenskapligt beprövade arbete kring oss människor, och hur rätt lika varandra vi faktiskt är, som vi stegvis får fram symbolerna för vad som är viktigt i just ditt liv.

Vi låter dessa symboler berätta för oss det som vi behöver veta, och i samma stund blir det omöjliga

plötsligt möjligt.

 I en del förskolor har man plockat bort traditionella leksaker och ersatt dem med olika rum där barnen får bygga och skapa i olika material. Förutom att barnen slutat bråka om samma leksaker hände också något mycket oväntat: den språkliga utvecklingen sköt i höjden.

Barnen ville leka in varandra i lekarna, och i samma stund som vi vill berätta, så uppstår kommunikation.

 

Precis så gör sanden med oss både små och stora barn.

 

Vi bokar en resa tillsammans

 

För att bestämma sig för att gå i sandterapi, är som att boka en resa till sanden och stranden. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända oss när vi ger oss av; det kan bli gupp på vägen, det kan bli dåligt väder och de vanliga rutinerna blir kvar hemma. Det här kan vara lite skrämmande för oss alla, men i slutänden kommer vi ju dit vi vill och kan njuta av den: sanden och stranden.

 

 

Människan och hjälpandet

 

Det är inte ovanligt att en resa leder till fler. Efter en tid kanske du känner att nu vill du lära dig mer om själva metoden Sandterapi. Det ligger djupt och vackert inbäddat i alla oss människor, att vi faktiskt vill hjälpa andra,

särskilt med något som en gång hjälpte oss själva.

 

Det finns gott om möjligheter att stegvis förkovra dig och utforska just din personliga relation till metoden och vad du kan använda den till i ditt liv, utifrån din vilja och dina möjligheter. Du är hjärtligt Välkommen till något av våra seminarier som vi bjuder in till med jämna mellanrum här på hemsidan.

Visuell terapi  är den terapeutiskaanvändningen av konst (teckning, målning, etc.) i samband med den psykoterapeutbehandlade relationen, av människor som upplever psykisk ohälsa,psykiska trauman eller söker inre utveckling. Den använder bildkonst som ett kommunikationsmedelsom underlättar det känslomässiga uttrycket, kombinerat med klassisk rådgivningoch psykoterapi, för att förbättra individens känslomässiga och mentalatillstånd.


Det är inte nödvändigt att ha färdigheter i teckningeller målning för att delta i konstterapi.


Konstanvänds uteslutande som ett kommunikationsverktyg mellan psykoterapeut ochpatient.

Bildterapi är  lämpligför barn och vuxna  som upplever:

  • svårigheter i hemmet, skolan eller arbetet
  • ångest panikattacker eller depression
  • ätstörningar
  • förtroendefrågor
  • post traumatisk stress
  • inlärningssvårigheter och/eller hyperaktivitet eller
  • som vill utforska sitt inre och sin livsstil kreativt.

Hur kan det hjälpa?

Konstterapi utökar kommunikationskanalen mellan terapeut och klient bortom den verbalanivån och underlättar uttrycket av känslor genom konst. Självuttryck genom konst hjälper till att lösa interna konflikter och problem, stärkersjälvförtroendet hos personen, gör att personen kan hantera bättre sitt beteende ochfå självkännedom


Visuellterapi Konstterapi är den terapeutiska användningen av konst (ritning,målning, etc.) i samband med psykoterapeut-patient

relationen, av människor som.

Vem är det lämpligt för?

Det är särskilt indiceratför barn, tonåringar och i fall där personen inte är redo att kommuniceraverbalt.  Det underlättar återhämtning av kreativitet förloradi modern livsstil.

Vill du bli hörd?

Låt oss prata och skapa ditt exceptionella liv.

unsplash